Over Environmental sustainability

Environmental sustainability

Environmental sustainability

Avondlezing door prof.dr.ing. Jan Willem Erisman georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman,
BCK-ErismanProfessor Milieu en Duurzaamheid, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

Het is mijn ambitie om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Mijn werk begint met een systeemvisie en ik werk met participatieve benaderingen aan praktische oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken zoals duurzame landbouw, voedsel en gezondheid, energie, klimaat en natuurbehoud.

Sinds 2020 ben ik hoogleraar Milieu en duurzaamheid aan het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Per 1 maart 2023 ben ik benoemd tot voorzitter van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar secretaris@beceka.info.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.b-c-k.nl.

Prijzen

Het bestuur heeft besloten om de lezingen voortaan in hybridevorm aan te bieden. D.w.z. dat we gaan proberen om naast de 'live' presentatie, tegelijkertijd het geluid en het beeld ook on-line aan te bieden. Hiermee kunnen we dan in principe alle leden bereiken.

Natuurlijk hopen we dat jullie straks naar het Rode Kruisgebouw komen. Want de borrel na afloop is toch niet te missen.

Gasten kunnen zich opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743.