Over Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Voeding, geneesmiddelen en vergif: chemie of geloof?

Avondlezing door prof.dr. Aalt Bast georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
De prehistorische mens maakte proefondervindelijk ongetwijfeld onderscheid tussen voeding en vergif. Dat was nodig om te overleven. De moderne mens heeft dat verschil uitvergroot en stoffen in verschillende categorieën ondergebracht.
In deze lezing zal worden nagegaan of het verschil tussen voeding, geneesmiddel en vergif, chemisch wel zo groot is. Het lijkt wel zo te zijn dat we de verschillen tussen deze categorieën louter in meningen of in bijgeloof vinden. Het wordt pas echt spannend als blijkt dat sommige van die bijgelovige opvattingen ook in de wetenschap doordringen.
Of moeten we ons veel meer realiseren dat voeding een geneesmiddel kan zijn en dat een geneesmiddel een vergif is? De waarneming dat toxische eigenschappen van de voeding juist gezondheid bevorderend kunnen zijn verhit de discussie. We maken de balans op.

CV
BCK-BastAalt Bast (1953) studeerde scheikunde aan de VU in Amsterdam. Hij deed zijn promotie onderzoek aan het enzym cytochroom P450 in Rotterdam (Geneeskunde) en Utrecht (Farmacie) en rondde deze af in 1981.
Aansluitend werkte hij in Utrecht (Farmacie) en kreeg vier jaar later een aanstelling aan de VU (Farmacochemie) waar hij hoogleraar ‘Moleculaire Farmacologie’ werd.
In 1998 werd hij aangesteld als hoogleraar ‘Human Toxicology’ aan de Universiteit van Maastricht. De laatste drie jaar voor zijn emeritaat was hij Dean van de Campus Venlo, een satellietvestiging van de Universiteit Maastricht.
Hij is (mede-)auteur van 700 publicaties en boekhoofdstukken en heeft tot nu toe 57 promotie onderzoeken mogen begeleiden op het terrein van de farmacologie, toxicologie en voeding.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar secretaris@beceka.info.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.b-c-k.nl.

Prijzen

Het bestuur heeft besloten om de lezingen voortaan in hybridevorm aan te bieden. D.w.z. dat we gaan proberen om naast de 'live' presentatie, tegelijkertijd het geluid en het beeld ook on-line aan te bieden. Hiermee kunnen we dan in principe alle leden bereiken.

Natuurlijk hopen we dat jullie straks naar het Rode Kruisgebouw komen. Want de borrel na afloop is toch niet te missen.

Gasten kunnen zich opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743.