Over Volksgezondheidsrisico’s van zoönosen

Volksgezondheidsrisico’s van zoönosen

Volksgezondheidsrisico’s van zoönosen

Avondlezing door prof.dr. Wim van der Poel georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
Volksgezondheidsrisico’s van zoönosen is een uitermate actueel onderwerp. Niet alleen gordeldieren en vleermuizen, maar ook slachtvee is een potentiële bron van zoönosen.

Het onderzoek van Emerging and Zoonotic Viruses, concentreert zich op vier belangrijke gebieden:

  • Bedreigende virusziekten bij dieren
  • Via voedsel overdraagbare virussen
  • Van dieren op mensen overdraagbare virussen
  • Het One Health concept.

Het onderzoek op gebied van One Health is gebaseerd op de samenwerking tussen de humane geneeskunde en de diergeneeskunde, maar heeft zich uitgebreid tot een multidisciplinaire benadering waarbij veel meer gezondheid-gerelateerde onderzoeksrichtingen betrokken zijn.

BCK-van der PoelTevens is Wim van der Poel coördinator van de ‘Epizone European Research Group’, een samenwerkingsverband van instituten die onderzoek doen op gebied van besmettelijke dierziekten.

Epizone is het wereldwijde netwerk van hoog-gekwalificeerde wetenschappelijk onderzoekers die werken aan besmettelijke dierziekten. Zij spelen een belangrijke rol bij de preventie, detectie en beheersing van ziekten van pluimvee, varkens, vissen, schapen, rundvee, paarden en ‘wildlife’. Het doel is om zowel het risico als de schade voor diergezondheid en welzijn te verminderen, in Europa maar ook daarbuiten. www.epizone-eu.net.

Prof. dr Wim van der Poel is hoogleraar op het gebied van Emerging and Zoonotic Viruses, aan de Afdeling Quantitatieve Veterinaire Epidemiologie van Wageningen UR.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar secretaris@beceka.info.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.b-c-k.nl.

Prijzen

Locatie:
Avans Hogeschool
Lokaal  OF008
Onderwijsboulevard 215
5223 DE 'S-HERTOGENBOSCH

Gasten kunnen zich opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743.