Over Met Raman de diepte in

Met Raman de diepte in

Time-Resolved RAMAN Spectroscopie

Avondlezing door dr. Freek Ariese (VU Amsterdam, Biophotonics & Medical Imaging – LaserLab) georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
Het Raman effect is in 1928 voor het eerst waargenomen, en is een manier om moleculaire vibraties zichtbaar te maken via inelastische verstrooiing van licht. De techniek is complementair aan IR, maar vanwege verschillen in selectieregels en apparatuur-technische eigenschappen heeft het een eigen positie verworven in het chemische laboratorium en daarbuiten. Sinds de uitvinding van de laser en het steeds kleiner, betrouwbaarder en goedkoper worden daarvan komen er steeds meer toepassingen en is er een ruime keus aan commerciële instrumenten. Daarnaast maakt de moderne lasertechniek ook weer nieuwe, niet-klassieke vormen van Raman spectroscopie mogelijk.

Na een overzicht van de beginselen van de Raman techniek zullen we meer bijzondere vormen van Raman (micro)spectroscopie bespreken: versterking via het resonantie-effect, Raman imaging in 2D en 3D, fluorescentie-onderdrukking en het meten binnenin een monster door een niet-transparante toplaag. Deze benadering, die gebruik maakt van picoseconde laserpulsen en tijdsopgeloste detectie, kan bijvoorbeeld ingezet worden voor verborgen explosieven, voor niet-invasieve diagnose door de huid heen, of voor het zoeken naar spoortjes van leven onder het Mars-oppervlak.

Curriculum Vitae dr. Freek Ariese
Freek Ariese studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, inclusief een uitgebreid bijvak aan de ELTE Universiteit in Budapest en een afstudeerproject bij de Fysisch-Organische groep van Prof Jan W. Verhoeven. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op het gebied van de lage-temperatuur fluorescentie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) en hun metabolieten in milieumonsters.

Daarna werkte hij drie jaar als postdoc in de V.S. (Ames, Iowa State University), waar hij met fluorescence line-narrowing spectroscopie fundamenteel onderzoek deed naar adductvorming van aromatische verbindingen met DNA.

Terug in Nederland werkte hij drie jaar bij het Instituut vor Mileuvraagstukken, daarna als UD/UHD bij de sectie Biomoleculaire Analyse en Spectroscopie, en sinds 2012 bij de sectie Biofotonica en Medische Beeldvorming van LaserLaB-VU. De laatste jaren ligt het onderzoekszwaartepunt bij de Raman spectroscopie en bijzondere vormen daarvan: resonantie Raman, surface-enhanced Raman, Raman op de nano-schaal, gestimuleerde Raman, tijds-opgeloste Raman.  Sinds 2013 verblijft hij regelmatig als visiting scientist bij het Indian institute of Science in Bangalore.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar tcj.gribnau@planet.nl.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.beceka.info.