Over Licht en onze gezondheid, onze energie en ons welzijn

Licht en onze gezondheid, onze energie en ons welzijn

Avondlezing door prof.ir. Wout van Bommel (em. Philips Lighting; Lighting Consultant) georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
De medische en biologische wetenschap heeft pas de laatste 30 jaar aangetoond dat licht dat het oog binnentreedt naast een visueel ook een belangrijk niet-visueel biologisch effect op het menselijk lichaam heeft. We begrijpen daarom nu dat de effecten van goede verlichting veel belangrijker zijn dan de visuele effecten alleen: er is een directe relatie tussen licht en gezondheid.

De positieve invloed van licht op onze gezondheid en op ons welzijn werkt in het bijzonder via de controle van de supra chiasmatische nucleus, de biologische klok in onze hersenen, via zenuwverbindingen verbonden met lichtgevoelige ganglioncellen in ons oog die pas in 2002 door de Amerikaanse oogonderzoeker David Berson ontdekt zijn: een ware sensatie in de medische-  en lichtwereld. De supra chiasmatische nucleus regelt – onder invloed van licht en donker ritmes – allerlei vitale levensprocessen, zoals lichaamstemperatuur, hormoonniveaus, slaap-waakritme, stemming, alertheid en stress. Vooral als we weinig van daglicht kunnen profiteren is het belangrijk te weten op welke manier licht onze gezondheid, prestatie en stemming beïnvloedt en hoe we daar misschien slimmer mee om kunnen gaan. Omdat de recent ontdekte ganglioncellen een grotere gevoeligheid voor blauw licht hebben dan onze staafjes en kegeltjes speelt ook de kleurtint van het licht hierbij een rol.

Inmiddels hebben we ook veel geleerd over toepassingen van licht als therapie. Voorbeelden hiervan: herstellen van het slaap/waakritme bij Alzheimer patiënten, behandeling van ernstige winterdepressies en van ernstige slaapproblemen en eerste aanzetten voor het gebruik van lichttherapie bij ADHD en Obesitas. Inmiddels hebben veel ziekenhuizen hiervoor speciale lichtbehandelingsafdelingen.

Curriculum vitae prof.ir. W.J.M. van Bommel
Wout van Bommel heeft ruim 35 jaar bij Philips Lighting gewerkt in verschillende lichtapplicatie functies. De laatste jaren voor zijn pensionering was hij verantwoordelijk voor het internationale lichtkenniscentrum van Philips.

Hij was 20 jaar de Nederlandse vertegenwoordiger in de Europese Normcommissie “Lighting Application". Van 2003 tot 2007 was hij President van de Commission Internationale de l'Eclairage, CIE (International Lighting Commission).

Tussen 2005 en 2010 was Wout van Bommel voorzitter van de Nederlandse Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG). Hij is sinds 2004 hoogleraar (in deeltijd) aan de Fudan Universiteit in Shanghai. Hiernaast adviseert hij, als onafhankelijk lichtconsultant, lichtontwerpers, onderzoekers, bedrijven, gemeenten en overheidsinstanties in binnen- en buitenland.  

Wout van Bommel heeft ruim 150 publicaties op zijn naam staan. Begin 2015 publiceerde hij bij Springer het boek “Road Lighting, fundamentals, technology and application.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar tcj.gribnau@planet.nl.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.beceka.info.