Over Nanotechnologie met bouwstenen uit de Natuur

Nanotechnologie met bouwstenen uit de Natuur

Nanotechnologie met bouwstenen uit de Natuur

Avondlezing door prof.dr.ir. Jeroen L.M. Cornelissen georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

BCK-Cornelissen.jpg

Samenvatting
Jeroen Cornelissen heeft scheikunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is aan dezelfde universiteit in 2001 cum laude gepromoveerd bij prof. Roeland Nolte, en heeft vervolgens een post-doc gedaan aan het Almaden Research Center, San Jose, Verenigde Staten. Daarna is hij in 2002 zijn onafhankelijke wetenschappelijke carrière begonnen aan de Radboud Universiteit als VENI recipiënt. Inmiddels is hij in 2009 benoemd tot hoogleraar Biomoleculaire Nanotechnologie aan de Universiteit Twente.

Na terugkomst uit de Verenigde Staten, waar hij zich toelegde op het vervaardigen van nieuwe organische materialen, startte hij een eigen onderzoekslijn waarbij hij zich bezighield met het ontwerpen en synthetiseren van biohybride polymeersystemen. Zonder twijfel het meest prominent is zijn werk aan het gecontroleerd assembleren van virusdeeltjes. Zoals bekend vertonen virussen een grote variatie aan gecontroleerde structuren van nanometerafmeting door middel van zelf-assemblage. Samen met studenten en promovendi heeft hij met verve een geheel nieuw onderzoeksterrein aangeboord dat ook wel aangeduid kan worden met Chemische Virologie. Virussen krijgen traditioneel veel aandacht van medici en biochemici vanwege hun ziekteverwekkende eigenschappen. In de Chemische Virologie wordt op een andere manier naar virussen gekeken, namelijk vanuit het oogpunt van de chemicus. Eenmaal ontdaan van hun genetisch materiaal is gebleken dat virussen goed kunnen dienen als minuscule reactievaatjes, waarin reacties kunnen worden uitgevoerd, of stoffen worden opgeslagen. Dit onderzoek heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Voorbeelden van toepassingen in virusdeeltjes zijn het uitvoeren van polymerisatiereacties, het precipiteren van anorganische materialen, maar ook het synthetiseren van viruslipase conjugaten, die meer activiteit vertoonden dan de oorspronkelijke lipase moleculen.
www.kncv.nl/prijzen/kncv-gouden-medaille/prof-dr-jeroen-cornelissen

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar ekellenbach@beceka.info.

Meer informatie over deze en andere lezingen is te vinden op www.beceka.info.