Over Fotovoltaïsche (chemische) technologie: nodig én verstorend

Fotovoltaïsche (chemische) technologie: nodig én verstorend

Avondlezing door prof.dr. Kees Hummelen (Chemie van Moleculaire Materialen, Stratingh Instituut voor Cemie, Rijksuniversiteit Groningen) georganiseerd door de Bossche Chemische Kring.

Samenvatting
Fotovoltaïsche technologieën worden niet alleen de belangrijkste bron van elektriciteit in de toekomst, de opmars van zonnepanelen is nu al enorm. In deze lezing worden de ontwikkelingen en de potentie eerst uitgebreid belicht op mondiaal niveau. Nieuwe verschijningsvormen, technisch en esthetisch interessante ontwikkelingen, nieuwe materialen en een vleugje wetenschappelijk onderzoek worden behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op meer lokale situaties en mogelijkheden: eerst op nationaal/provinciaal niveau en uiteindelijk wordt een lokaal initiatief in detail belicht.

Curriculum Vitae prof.dr. Kees (J.C.) Hummelen
Prof. Dr. Kees (J.C.) Hummelen is werkzaam als hoogleraar Chemie van moleculaire materialen binnen het Stratingh Institute for Chemistry aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was de afgelopen vier jaar tevens wetenschappelijk directeur van dat instituut. Het onderzoek binnen zijn groep is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van nieuwe organische materialen voor toekomstige fotovoltaïsche zonnecellen. Hij is leider van de nationale FOM focusgroep ‘Next Generation Organic Photovoltaics”, waarin vijf RuG onderzoeksgroepen nauw samenwerken om tot nog betere zonneceltechnologieën te komen. Hij is medeoprichter en CEO van Solenne BV te Groningen. Naast het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van zonne-energie is hij meer recent geïnteresseerd geraakt in de ontwikkeling van gemeenschappelijke decentrale duurzame elektriciteitsproductie door lokale burgers in coöperatief verband. Hij is initiatiefnemer van Zonnewal Oostwold en mede-oprichter van de bijbehorende  EnergieCoöperatie Oostwold (ECO). Hummelen is een fervent voorstander van een snelle en ingrijpende omwenteling naar elektriciteitsproductie uit zonlicht, inclusief bijpassende netwerken, faciliterende regelgeving en de ontwikkeling van efficiënte opslagmogelijkheden. Hij ziet de energieprovincie Groningen als de plek bij uitstek om hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar tcj.gribnau@planet.nl.

Meer informatie over deze en andere lezingen is ook te vinden op www.beceka.info.